4675fd5f 3b02 4fcb 8a1b 7fe80d66bfde

Cấu hình VPN Client To Site trên Mikrotik

Mô hình bài lab này như sau : Chúng ta sẽ sử dụng Winbox để cấu hình. Cấu hình Mikrotik VPN Client To Site tuần tự theo các bước sau: Cấu hình VPN trên Mikrotik theo giao thức PPTP. Trên giao diện Winbox, click vào PPP —> PPTP Server Đánh dấu vào mục Enabled —> […]

Cấu hình VPN Client To Site trên Mikrotik Đọc thêm »