Nam Khôi

Cấu hình VPN Client To Site trên Mikrotik

Mô hình bài lab này như sau :


Chúng ta sẽ sử dụng Winbox để cấu hình.

Cấu hình Mikrotik VPN Client To Site tuần tự theo các bước sau:

Cấu hình VPN trên Mikrotik theo giao thức PPTP.

Trên giao diện Winbox, click vào PPP —> PPTP Server

Đánh dấu vào mục Enabled —> OK

Qua tab Secrects —-> click vào dấu + màu đỏ để tạo user sử dụng VPN

Điền vào tên user , mật khẩu

Điền vào Local Address và Remote Address

Local Address : có thể hiểu như là IP gateway của các user khi kết nối VPN.
Remote Address : IP sẽ cấp cho user khi kết nối VPN.

Sau khi điền xong các thông số trên thì click OK để hoàn tất việc cấu hình VPN Client To Site trên nền Mikrotik.

Việc cấu hình VPN trên Mikrotik RouterOS đã xong.

0902353507
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon