Chat Gpt

Hướng dẫn tương tác với ChatGPT bằng giọng nói cực hot

– Bước 1: Cài tiện ích Talk With ChatGPT tại đây. – Bước 2: Truy cập https://chat.openai.com, bấm Ok để cho phép tiện ích truy cập trang – Một ô nhỏ sẽ xuất hiện (xem ảnh dưới) – Bước 3: Tùy chỉnh về tiếng Việt và tận hưởng thành quả.

Hướng dẫn tương tác với ChatGPT bằng giọng nói cực hot Đọc thêm »