15885628541986

Router Mikrotik RB750Gr3 hEX, cân bằng tải 5p, BH 12 tháng

Mikrotik RB750Gr3 là một router Gigabit có năm cổng, dùng để làm router chính với các bộ phát wifi có thể nối sau nó. Thiết bị có một cổng USB, phiên bản mới nhất mang lại một số cải tiến về hiệu suất. Quan trọng là Mikrotik RB750Gr3 hoàn toàn tương thích với dịch vụ WiFi Marketing của Nam […]

Router Mikrotik RB750Gr3 hEX, cân bằng tải 5p, BH 12 tháng Đọc thêm »